Formål

Dansk Selskab for Russisk Musik

FORMÅL:

Selskabets formål er først og fremmest ved koncerter og arrangementer at udbrede kendskabet til den righoldige russiske musikkultur i selve Rusland,  indenfor det, som tidligere hed Det Russiske Rige, og det senere  Sovjetunionen, samt også i nogen grad at pege på den påvirkning den russiske musik har haft på de øvrige østeuropæiske lande og på de folkelige musikkulturer i f.eks. Ukraine, Kaukasus og Centralasien, hvor den har dannet basis for udviklingen af en europæisk præget musikkultur, som er meget lidt kendt uden for Rusland.

Vi koncentrerer os hovedsageligt om de kammermusikalske former i samarbejder med professionelle musikere og sangere,  og i enkelte tilfælde med kyndige amatørmusikere. Russisk vokalmusik vil ofte være på originalsproget, og vi tilstræber at lægge tekstblade m oversættelser i programmet.

Ved koncerterne orienteres fagligt, grundigt og muntert om baggrunden for de opførte værker af forfatter og musikhistoriker, Mogens Wenzel Andreasen.